هبلکس بلالی

برچسب: هبلکس کویر

بلوک هبلکس کویر

بلوک هبلکس کویر بلوک هبلکس کویر . هبلکس در کویر و شهرستان های کویری بسیار کاربردی و مهم است . همچنین در صورت استفاده از هبلکس در شهرستان های کویری مزایا زیادی به سازه های شما اضافه میشود که در این مقاله قصد داریم به آن به پردازیم . اولین مهمترین مزیت این بلوک ها در این شهرستان ها این است که . این شهرستان ها در تابستان و در زمستان باد های نسبتا شدید و گرم در تابستان و سرد در زمستان دارد که اگر سازه شما عایق نباشد به طبق این سرما و این گرما شدید به داخل

ادامه مطلب