برچسب: هبلکس در کمیجان

هبلکس در تفرش

هبلکس در تفرش هبلکس در تفرش . شهرستان تفرش در استان مرکزی قرار داد . این شهرستان با شهرستان های آشتیان و کمیجان نیز همجوار است . این شهرستان ها هر کدام به نوع قدمت و گذشته خود را دارد و اهمیت خود برای کشور را نیز دارد . تفرش در قدمی آن قدر بزرگ بود که شهر های آشتیان و کمیجان نیز جز این شهر بودن اما بعد ها به دلیل افزایش جمعیت از این شهر جدا شدن و شهرستان های جدید را تشکیل دادند . ساخت ساز در این شهر ها مثل سایر شهر های ایران در حالی

ادامه مطلب