هبلکس بلالی

برچسب: نقش آهک در بلوک هبلکس

نقش آهک در بلوک هبلکس

نقش آهک در بلوک هبلکس عملکرد بلوک آهک در بلوک ؟ علت استفاده از اهک در بلوک هبلکس چیست ؟ نقش آهک در بلوک هبلکس    آهک در بلوک هبلکس کاربرد های بسیاری دارد که در این مقاله فقط با بخش کوچکی از این عملکرد آشنا خواهیم شد . نقش آهک در بلوک هبلکس بسیار مهم است . اولین و مهمترین ویژگی این محصول در بلوک این است که باعث ایجاد گاز و میشود تا پودرآلومینیوم موجود در بلوک سریعتر واکنش نشان دهد . همچنین وجود آهک در بلوک هبلکس باعث میشود تا بلوک در زمان برش بلوک ها دقیق تر

ادامه مطلب