مقاوم سازی

مقاوم سازی در برابر زلزله در بحث مقاوم سازی راه ها و روش های مختلفی وجود
دارد تا سازه های را در مقابل زلزله و تحدید های ویران کننده مقاوم کرد . مهمترین
بخش در مقاوم سازی استفاده از اسکلت برای ساختمان است . اگر از اسکلت استاندارد و
مقاوم استفاده کنیم سازه تا ۵۰ درصد مقاوم میشود اما اگر از اسکلت استفاده نکنیم
مقاوم سازی ما ۰ درصد است درواقع اسکلت بخش مهم و کلیدی در مقاوم سازی دارد

انواع اسکلت در ساختمان

اسکلتی که در ساختمان ها و سازه ها مورد استفاده قرار میگیرد دو نوع است یا
اسکلت فلزی است یا اسکلت بتنی است که هر کدام دارای مزایا و معایبی خواصی است که
با توجه به شرایط و مقعیت باید یکی از این اسکلت ها را برای اجرا انتخاب کنید .

اما اسکلت فلزی مشکلاتی دارد مثلا اینکه در زمان اتشسوزی حرارت باعث میشود تا
مقاومت خود را از دست میدهد و در اثر موارد زیست محیطی نیز باعث از بین رفتن اسکلت
میشود

روش اتصال قطعات اسکلت از ۱- جوش ۲- پیچ ۳- پرچ استفاده میشود که امروزه دیکه
کلا پرچ منسوخ شده و هیچ کسی از این روش اتصال استفاده نمیکند

اما اسکلت بتنی نکته جالبی که دارد این است که این اسکلت بتنی هرچه زمان بگذرد
مقاوم تر میشود و هزینه کمتری نسبت اسکلت فلزی دارد اما زمان اجرا بیشتری نیز دارد

بعد از اسکلت مصالحی که برای دیوار کشی ها مورد استفاده قرار میگیرد باید مقاوم باشد و در فشار و شرایط خاص تحمل داشته باشند همچنین  ملاتی که برای دیوار کشی ها و نصب بلوک مورد نیاز هست باید مقاوم باشد و محکم باشد تا دیوار ها نیز مقاوم سازی شود

البته در این مقاله دو عنصر اسکلت و دیوار های به صورت کلی مورد برسی قرار
گرفت و عناصر و مصالح دیگر نیز در مقاوم کردن یک سایزه نقش دارند که در ادامه این
مقاله در روز های اینده معرفی میشود و مورد برسی قرار میگیرند