برچسب: مزایا هبلکس بم

مزایا هبلکس بم

مزایا هبلکس بم مزایا هبلکس بم . شهر بم در استان کرمان قرار دارد و در همسایگی جیرفت و کهنوج میباشد . اسم شهر بم که می آید ناخدا گاه همه به زلزله فکر میکنیم . زلزله ای که در عرض چند دقیقه هزاران خانواده را داغ دار میکند و هزاران نفر را آواره و بی سر پناه میکند . شهر بم و شهر جیرفت نمونه های از این زلزله های ناگوار هستند . متاسفانه ایران بروی کمربند زلزله خیز قرار دارد و روزانه شاهد لرزه های خفیف هستیم اما گاهی هم لرزه های بزرگ تری دارند که باعث ایجاد

ادامه مطلب