هبلکس بلالی

برچسب: علت ریزش ساختمان در هنگام زلزله

علت ریزش ساختمان در هنگام زلزله

علت ریزش ساختمان در هنگام زلزله     همانطور که می دانیم کشور ما یکی از کشورهایی می باشد که دارای گسل های فراوانی بوده و حرکت این گسل ها در زمین باعث آزاد شدن انرژی شده وزلزله رخ می دهد و این زمین لرزه ها خسارت های مالی و جانی بسیاری را به بار می آورد. علت خرابی ساختمان ها به هنگام زلزله به چند عامل بستگی داردکه دراین قسمت به آن میپردازیم. عدم استاندارد داخل بتن . زمانیکه ما در حال ساخت ساختمان می باشیم با رعایت نکردن نکات ایمنی و استاندارد در بتن پی ساختمان ما مقاومت

ادامه مطلب