برچسب: تولید کننده سیپورکس

تولید کننده سیپورکس

تولید کننده سیپورکس بلوک سیپورکس ابتدا در سوئد تولید شد. با هدف ساخت ساختمان های عایق و مقاوم دربرابر اتش سوزی پس از آن این محصول وارد ایران شد و درابتدا یک کارخانه مشغول به تولید این محصول شد پس از آن کارخانه ها دیگری نیز شروع به تولید این محصول کردند اما با اسامی متفاوتی مانند بلوک هبلکس – بلوک سبک – بنای سبک – فرمستون و سپس پس از تامین نیاز داخلی شروع به صادرات به کشور های مجاور ایران کردند و سیپورکس ایران را در کشورهای دیگر نیز معرفی کردند و این عمل باعث شد تا بلوک

ادامه مطلب