هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس گیلانغرب

بلوک هبلکس گیلانغرب

بلوک هبلکس گیلانغرب بلوک هبلکس گیلانغرب . گیلانغرب یکی از شهرستان های استان کرمانشاه میباشد و مردم این شهر و همچنین شهر قصر شیرین در زمان چنگ مقاومت زیادی در برابر حملات داشته اند . گیلانغرب یکی از شهر های هستند که دارای اب هوا متفاوت است جنوب این شهر اب هوا گرم و خشک مرکز اب هوا خشک متعادل و شمال این شهر اب هوا مرطوب و معتدل دارد . این شهر ها در زلزله کرمانشاه نیز آسیب زیادی دیدن و بعد از آن مردم این شهر ها شروع به ساخت ساز با هبلکس کرده اند  . علت استفاده

ادامه مطلب