هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس گرمسار

بلوک هبلکس گرمسار

بلوک هبلکس گرمسار بلوک هبلکس گرمسار شهرستان گرمسار که در استان سمنان واقع شده است و بر سر راه مسیر تهران به مشهد قرار داد . این شهرستان از طرفی با شهرستان آرادان تازه ترین شهرستان استان سمنان و از طرفی با ایوان کی هم جوار است . شهرستان ایوان کی را به عنوان پیشانی استان مینامند . ایوان کی شهری بسیار زیبا است به طوری که در شمال آن جاده های زیبا فیروزکوه قرار دارد و در جنوب آن کویر و شن زار ها قرار داد که خطرناک ترین مار ها در این کویر وجود دارد . اما ایوان

ادامه مطلب