هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس همدان

بلوک هبلکس همدان

بلوک هبلکس همدان بلوک هبلکس همدان نیز همانند سایز شهر های کشور در حال استفاده است . همدان شهری با بافت قدیمی دارد به همین جهت است که نام پایتخت تمدن ایران را به این شهر داده اند . نکته مهم این است که این شهر چون بر پایه کوه الوند ساخته شده است بسیار سرد است و باتوجه به این که بافت قدیمی نیز دارد قطعا نیاز به باز سازی و ساخت ساختمان های عایق و سبک و مقاوم داشته باشند . هبلکس در همدان بسیار کاربردی و به طور کلی لازم است چرا که زمستان های سرد این

ادامه مطلب