هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس میامی

مصالح ساختمانی ارزان در شاهرود

مصالح ساختمانی ارزان در شاهرود مصالح ساختمانی ارزان در شاهرود . شهرستان شاهرود بزرگترین شهرستان استات سمنان و همچنین دومین شهرستان بزرگ ایران است . این شهرستان که با شهرستان میامی که چند سالی است تبدیل به شهرستان شده است همجوار است . آب هوا شاهرود بسیار متنوع است و از اب هوا سرد و مرطوب تا اب هوا گرم خشک . این شهرستان که از شمال به گلستان و مازندران متصل است و اب هوا این دو استان را به خود گرفته است اما در جنوب که به کویر متصل است اب هوا گرم و خشک کویری دارد .

ادامه مطلب