هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس مریوان

بلوک هبلکس مریوان

بلوک هبلکس مریوان بلوک هبلکس مریوان . مریوان شهری سرسبز و پوشیده شده از گیاهان است . علت این سربزی هم چیزی جز رطوبت هوا و میزان بارش باران و برف نیست این شهر زیبا که اخیرا شروع به ساخت ساز کرده است . اخرین امار ساخت ساز در چند وقت گذشته عددی بیش از 8 هزار را نشان میدهد که برای شهری مانند مریوان عددی معقول است اما خب دلایل ان ساخت ساز ها عمداتا دو عامل بیشتر نیست علت اصلی و اول این موضوع اتفاق تلخ ابان ماه سال 96 است که زلزله ای به بزرگ بیشتر از

ادامه مطلب