هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس ماکو

بلوک هبلکس ماکو

بلوک هبلکس ماکو بلوک هبلکس ماکو . بلوک هبلکس پلدشت و بلوک هبلکس شوط و بلوک هبلکس چالدران . ماکو یکی از شهرستان های استان آذربایجان غربی است . و همچنین مرز میان ایران و ترکیه و جمهوری آذربایجان است . از طرفی بزرگترین منطقه آزاد کشور نیز میباشد . در کنار این شهر .  شهر های چالدران و پلدشت نیز میباشد که همانند این شهر . شهر مرزی به حساب می آیند و شوط نیز همسایه این سه شهر است . اب هوا این مناطق تابستان های خنگ و زمستان سرد است و مسافران زیادی که از طریق مرز

ادامه مطلب