برچسب: بلوک هبلکس فردیس

بلوک هبلکس فردیس

بلوک هبلکس فردیس بلوک هبلکس فردیس کرج . فردیس یکی از شهرستان های است که در استان البرز قرار دارد و پس از گذشت چند سال تبدیل به شهرستان شده است . فردیس با توجه به نزدیکی به تهران بعد از ورامین و پاکدشت سومین شهرستانی است که افراد برای زندگی انتخاب میکنند مخصوصا افرادی که محل کارشان در تهران است از این سه شهرستان استفاده میکند علت جایگاه سوم برای این شهرستان میتوان به ترافیک ها سنگین در این محور اشاره کرد اما خب این شهرستان رو به رشد است و قیمت مسکن در این فردیس مناسب است و

ادامه مطلب