هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس عایق گرما

بلوک هبلکس عایق گرما

بلوک هبلکس عایق گرما مصالح تجدید پذیر بلوک هبلکس   بلوک هبلکس جزء مواد تجدید پذیر است همچنین جز دوست داران طبیعت نیز شناخته میشود .علت این تجدید پذیر بودن این است که بلوک هبلکس از مواد اولیه تشکیل شده است که  در طبیعت و معادن یافت میشود . و پیس از تجدید پذیری به دامنه طبیعت باز میگردد و هیچ تاثیر منفی بروی طبیعت ندارد البته قابل ذکر است این بلوک ها هیچ حساسیتی برای انسان ندارد و محصولی کاملا تعاملی با انسان و طبیعت میباشد . سلیس موجود در بلوک هبلکس اما و ارقام نشان میدهند سازه های

ادامه مطلب