هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس سرایان

بلوک هبلکس فردوس

بلوک هبلکس فردوس بلوک هبلکس فردوس . بلوک هبلکس بشرویه و بلوک هبلکس سرایان این شهر ها در استان خراسان جنوبی قرار دارن و مرکز استان هستند . این شهرستان که با خیلی از شهرستان ها در ارتباط است . شهرستان کویری و خشک است که باعث شده اب هوای متغیر برای روز و شب و زمستان و تابستان داشته باشد به طوری که تابستان های خشک و  گرم و زمستان های سرد داشته باشد . نکته ای دیگری که در این شهر ها به چشم میخورد محاصر شدن این شهر ها توسط گسل ها است . این شهر دور

ادامه مطلب