هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس زرند

مزایا استفاده از هبلکس در ساوه ( سیپورکس ساوه )

مزایا استفاده از هبلکس در ساوه ( سیپورکس ساوه ) مزایا استفاده از هبلکس در ساوه ( سیپورکس ساوه ) شهرستان ساوه یکی از شهرستان های استان مرکزی است . این شهرستان خود روستا هایی دارد مثل غرق آباد این شهرستان با شهرستان زرندیه نیز همجوار است و هر دو جز استان مرکزی میباشند . این شهرستان ها پس از برسی های که به عمل آمده متوجه شدند در نزدیکی یک گسل فعال میباشد . که خطر زلزله را در این شهرستان ها چندین برابر کرده است و هشدار های نیز به مردم این شهر داده شده است . البته

ادامه مطلب