هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس دهلران

بلوک هبلکس دهلران

بلوک هبلکس دهلران بلوک هبلکس دهلران . شهرستان دهلران دومین شهر بزرگ استان ایلام است . این شهر که از سوی شهر مرزی با کشور عراق است و طولانی ترین مرز هم در این شهر است و از طرفی با شهر های دره شهر و ابدانان نیز هم جوار است . شهر دهلران جز اولین شهر های است که در جنگ ایران و عراق به مقابله با این کشور پرداخت و به طبع ویرانی های زیادی داشت حتی روایت شده که تا دو سال بعد از جنگ هم این شهر ویران شده بود و پس از آن اقدام به باز

ادامه مطلب