هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس خرم آباد

بلوک هبلکس خرم آباد

بلوک هبلکس خرم آباد بلوک هبلکس خرم آباد در استان لرستان قرار دارد خرم آباد که مرکز استان لرستان است دارای ساخت ساز های زیادی میباشد همچنین این شهرستان که به شهرستان های الگیودرز ازنا و دورود ارتباط دارد . این شهرستان ها تقریبا آب هوا یکسان سرد کوهستانی دارند و دارای بارش های زیادی هستند که خاک این شهرستان ها را برای کشاورزی بسیار مناسب میدارد . در گذشته اکثر مردم این شهر های مشغول به کشاورزی بودند اما خب امروزه دیگه زندگی با گذشته تغییر کرده استو بیشتر مردم به کار های اداری و دولتی و تجارت و

ادامه مطلب