هبلکس بلالی

برچسب: بلوک ارزان در جوین

بلوک ارزان در جوین

بلوک ارزان در جوین بلوک ارزان در جوین . جوین یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی است که قبلا تحت نظر سبزوار بود اما اخیرا به صورت مستقل عمل میکند و شهرستانی با روستاها زیادی است شهرستان جوین با شهرستان جغتای و شهرستان  داورزن همسایه است این شهر ها واقع شهر های مرزی بین استان خراسان رضوی و خراسان شمالی است . مردم جوین و جغتای و همچنین داورزن عمدتا مشغول به کشاورزی و دام پروری هستن . ساخت ساز در این شهر ها در چند سال اخیر رونق پیدا کرده است تا قبل از این اکثرا سازه ها

ادامه مطلب