بتن هسته ای

امروزه با پیشرفت تکتولوژی و ساخت دستگاه ها و ابدا روش های جدید جهت تولید محصول های

گوناگون بتن هم از این قضیه مستثنا نیست و هروز روز شاهد ابدا روش های جدید برای تولید بتن هستیم .

یکی از روش های جدید تولید بتن , ساخت بتن از پسماند های هسته ای است . این روش تولید

گرچه دارای یک سری معایب است اما مزایایی هم دارد که استفاده کنندگان از آن را تا حدی به شبه می اندازد .

 

هدف تولید بتن هسته ای

این نوع بتن را صرفا با هدف ساخت ساختمان ها کاهش آلودگی حاصل از فعالیت شیمیایی اطراف است .

که امید است با فعالیت این طرح الودگی های شیمیایی کمتر و یا از ببین رود .

مزایایی بتن هسته ای :

بتن هسته ای در کنار معایب خود دارای مزایایی میباشد

که استفاده کننده میتواند معایب و مزایایی این بلوک ها را در کنار هم قرار دهد

و تصمیم به استفاده و یا عدم استفاده از این محصول کند .

مزایای بتن هسته ای عبارت است از :

  • کاهش الودگی شیمیایی
  • کاهش ۶۰ درصدی تشعشعات
  • کاهش خطر افرینی پسماندهای دیگر
  • جلوگیری از فعالیت های شیمیایی اطراف
  • …………

 کاربرد های بتن هسته ای :

این نوع بلوک در مکان های مختلف قابل استفاده میباشد . استفاده از این بتن بسیار ساده و با صحولت صورت میگیرد .

کاربرد های بتن هسته ای عبارت است از :

  • دیوار های برثی
  • تیرهای فرعی
  • و بخش های دیگر از سازه

زمان تولید بتن هسته ای :

این بتن در کارگاه تخصصی اولین همایش سبک سازی ساختمان و با حضور جمعی از فعالان حوضه بتن تولید میشود

سخن پایانی :

تولید بتن هسته این پیام را دارد که جوانان ایرانی برای تولید هر محصولی امادگی کامل را دارند

و محقق شدن تولید این نوع بتن گامی بلندی در کاهش الودگی های هسته در محیط اطراف باشیم

امید ست با تولید و پیشرفت در تولید این نوع بتن شاهد حذف الایندگی های شیمیایی اطراف باشیم