هبلکس بلالی

برچسب: کاربرد بلوک هبلکس در ساختمان

کاربرد بلوک هبلکس در ساختمان

کاربرد بلوک هبلکس در ساختمان   بلوک هبلکس در ساختمان دو نوع کاربرد دارد اول به صورت فیزیکی که شما میتوانید با این بلوک ها دیوار های داخلی و خارجی کارکنید دوم کاربرد این بلوک ها به عنوان عایقی برای ساختمان استفاده کرد از جمله این عایق ها  میتوان به عایق کردن ساختمان در برابر زلزله و یا اتش سوزی اشاره کرد . بلوک هبلکس به جزء عایق کردن ساختمان مزایایی دیگر و یا به عبارت دیگر کاربرد های دیگر نیز در ساختمان دارد به عنوان مثال دیوار های ساخته شده توسط بلوک هبلکس عایق صوت و حرارت و رطوبت

ادامه مطلب