برچسب: هبلکس در رفسنجان

هبلکس در رفسنجان

هبلکس در رفسنجان هبلکس در رفسنجان . شهر رفسنجان که با زرند و شهر بابک هم همسایه است دارای اب هوا خشک کویری میباشد . این شهر در تابستان گرم و خشک و زمستان های خشک سرد دارد البته خب این شهرستان دارای روستاها و شهر های است که ارتفا بالا تر از این شهر دارند و اب هوا بهتری نسبت به رفسنجان دارند . شهر های شهر بابک و زرند نیز تقریبا همین شرایط را دارد . این شهرستان ها به دلیل در مسیر تهران به جنوب میباشد باعث رشد این شهر ها شده اند البته خب این شهر

ادامه مطلب