هبلکس بلالی

برچسب: نحوه حباب سازی با پودر آلومینیوم

نحوه حباب سازی با پودر آلومینیوم

نحوه حباب سازی با پودر آلومینیوم درابتدا  بهتراست پودر آلومینیوم را خوب بشناسیم تا بتوانیم بعد راجب نقش آن در بلوک های سبک بپردازیم. پودر الومینیوم یک عنصر شیمیایی میباشد که در جدول مندلیف آن رابانمادAl  نشان می دهند و عدد اتمی این عنصر 13 می باشد درضمن این فلز بعد از اهن پرکاربردترین فلز شناخته شده است .این پودر آلومینیوم کاربردهای زیادی در صنایع مختلف همچون رنگسازی – پارچه – ماشین سازی – الکتریکی – داروسازی و… دارد که یکی از همین کاربردها نقش مهم پودر آلومینیوم در بتن سازی وتولید بلوک هبلکس میباشد. پودر آلومینیوم در بتن سبک

ادامه مطلب