هبلکس بلالی

برچسب: نحوه تولید بلوک سبک

نحوه تولید بلوک سبک

نحوه تولید بلوک سبک بلوک های سبک دردوحالت تولید می شوند: تولید درخط ثابت وتولیددرخط متحرک تولیددرخط ثابت: نحوه تولید بلوک سبک | دراین حالت جهت تولیدانواع بلوک های سبک ابتدابارگیری مواداولیه صورت می گیرد (به دوشکل وزنی وحجمی که قابل تنظیم است)پس ازوزن سنجی .حجم سنجی مواداولیه که شامل پوکه صنعتی لیکامی شود وماسه ازدیواره های بچینگ پلانت به  داخل میکسربچینگ پلانت ریخته می شودوسپس آب وسیمان موردنیازریخته می شودودرنهایت ملات آماده تولیدو ازطریق نوارنقاله به درون مخزن دستگاه ریخته می شود. نحوه تولید بلوک سبک | پس ازانجام این مرحله دستگاهی بافشار500تن وویبره کافی،بلوک راروی پالت چوبی تولیدکرده

ادامه مطلب