هبلکس بلالی

برچسب: مزیتهای اقتصادی بلوک هبلکس

مزیتهای اقتصادی بلوک هبلکس

مزیتهای اقتصادی بلوک هبلکس مزیتهای اقتصادی بلوک هبلکس : این بلوک جز مصالح ساختمانی مقرون بصرفه میباشد وازنظرخواص شبیه اجر میباشد با این تفاوت که دارای وزن کمتری میباشد ودرواقع نوعی بتن متخلخل است .درحقیقت مزایایی که در بلوک هبلکس گنجانده شده سبب شده معایبی که دراجر وجود دارد بیشتر نمایان شود  واستفاده از اجر درساخت بناهای مستحکم به حداقل برسد. هبلکس قابلیت حمل اسان توسط کارگر را دارد زیرا با وجود حجم بالا که دارد , دارای وزن بسیارکمی میباشد که وزن ان حدود 550 الی650 کیلوگرم درمترمکعب میباشد. همچنین استفاده ازبلوک هبلکس موجب ساخت وساز اسانترو پیشرفت سرعت

ادامه مطلب