هبلکس بلالی

برچسب: مزایا هبلکس جورزق

مزایا هبلکس زنجان

مزایا هبلکس زنجان مزایا هبلکس زنجان . زنجان مرکز استان زنجان است . این شهرستان هم همانند سایر شهر های ایران بروی گسل های فعال قرار دارد و خطر زلزله نیز در این شهر ها به قوت خود میباشد . شهرستان های جورزق و آب بر و قره پشتلو هم همسایه و هم جوار با شهرستان زنجان هستند و این شهر ها هم مثل زنجان بروی گسل هستند که خطر زلزله در این شهر ها نیز فعال است . اوج نگرانی در اینجاست که 90 درصد بافت فرسوده این شهر در اطراف این شهر ها هستند که در صورت زلزله

ادامه مطلب