هبلکس بلالی

برچسب: مزایا استفاده از هبلکس در گلستان

مزایا استفاده از هبلکس در گلستان

مزایا استفاده از هبلکس در گلستان مزایا استفاده از هبلکس در گلستان را میتوان به مدل های گوناگون ارائه نمود . شهرستان گرگان که مرکز استان گلستان است شهری بسیار سرسبز و زیبا میباشد اما خب فروردین سال 98 بود که بر اثر سیلی که امد بسیاری از ساختمان ها استان گلستان و مهمتر شهر های گرگان و گمیشان تخریب شد و عیدی تلخی را برای هموطن های عزیزمان رغم زد اما خب بعد از این اتفاق تلخ مردم این شهر ها مجبور به باز سازی منازل خود شدند که خب این بار دیگر مثل قبل ساختمان های بدون مقاومت

ادامه مطلب