هبلکس بلالی

برچسب: قیمت بلوک هبلکس گنبد کاووس

بلوک هبلکس گنبد کاووس

بلوک هبلکس گنبد کاووس بلوک هبلکس گنبد کاووس بسیار کاربردی است و قابل اسفتاده است . چرا این حرف زدیم به این خاطر که بعد از سیلی که در فروردین ماه رخ داد و باعث شد تا این شهر و روستا های اطرافش ویران شود مردم شروع به ساخت ساز و تعمیر ساختمان های خود زدند و از انجایی که نیرو کار بسیار کاهش یافت و مردم اکثرا مشغول ساخت سازه های خود شدند و نیرو کمی هم که وجود داشتد کسانی بودند که از شهر های اطراف برای کمک به این مردم امده بودند . مجبور بودند تا از

ادامه مطلب