هبلکس بلالی

برچسب: فوم بتن چیست؟

فوم بن چیست؟

فوم بتن چیست؟ مهندسین و معماران سازنده ساختمان در کل دنیا با استفاده از بتن سبک در قسمت های مختلف بنا با سبک نمودن وزن ساختمان به طور مستقیم ( به لحاظ سبکی ویژه این نوع بتن ) و صرفه جویی در مصرف انرژی بطور غیر مستقیم ( به لحاظ عایق بودن این نوع بتن در مقابل سرما و گرما و در نتیجه کاهش میزان مواد سوختی) از لحاظ اقتصادی امروزه گام های بلند و مهمی برداشته اند . طبق تحقیقات فوم بتن مصالحی است جدید که برای مصارف مختلف در ساختمان به کار می رود. باید اشاره کرد خواص

ادامه مطلب