هبلکس بلالی

برچسب: فواید بلوک هبلکس

فواید بلوک هبلکس

فواید بلوک هبلکس فواید بلوک هبلکس معمولا اخرین نسل از هر کالا دارای فواید بیشتری نسبت به نسل های قبلی خود است و یا به عبارت دیگر هرچه یک کالا را توسعه دهیم از معایب آن کاسته میشود و به مزایایی آن افزوده میشود . به عنوان مثال آجر نسل قبلی بلوک ها . این آجر دارای معایب زیادی بودن که به بخشی از آن اشاره میکنیم : سرعت اجرا بسیار کم هزینه بالا در آجرا عدم عایق بودن وزن بالا ………. بعد از توسعه آجر به بلوک سفالی  رسیدن که این بلوک ها گرچه نسبت به آجر بهتر شده

ادامه مطلب