برچسب: عایق صوتی دیوارها

عایق صوتی دیوارها

عایق صوتی دیوارها   تعریف عایق صوتی :عایق صوتی به منظور کاهش صدا و مقابله با صدای انتقالی از یک محیط به محیط دیگر میباشد که برای این موضوع باید از پوششی استفاده شود که به آن عایق صوتی گفته میشود. ابزارهایی که دیوارها را عایق می کنند عبارتند از: پنل های اکوستیک 3 سانتی متری برای پژواک وصداهای خارجی. کفپوش های چوب پنبه ای –فوم های عایق صوتی دیوار- کاشی از جنس پشم چوب و… پنل های اکوستیک :این ها موادی هستند که صدا را در خود نگه داشته و این پنل ها صداهایی را که بازتاب و اکو

ادامه مطلب