هبلکس بلالی

برچسب: عایق ساختمان

عایق ساختمان

عایق ساختمان   باعایق کاری در ساختمان میتوانیم در انرژی گرمایی و سرمایی 100درصد صرفه جویی کنیم . همان طور که میدانید تمام مصالح ساختمانی بخشی از گرما –سرما و صوت را از خود عبور می دهند. هدر رفت انرژی ساختمان از سه قسمت :درب و پنجر – سقف ودیوارها می باشد. بخش اول که درب و پنجره می باشد که انرژی های داخل ساختمان را هدر میدهند ولی امروزه با پیشرفت علم وگسترش تکنولوژی درب وپنجره های سه جداره به وجود آماده است که این درب و پنجره ها مانع از هدر رفتن انرژی شده وعلاوه بر این این

ادامه مطلب