هبلکس بلالی

برچسب: سیلیس و کاربرد آن در بلوک صنایع بلوک سازی

سیلیس و کاربرد آن در بلوک صنایع بلوک سازی

  سیلیس و کاربرد آن در صنایع بلوک سازی در رابطه با این ماده ابتدا باید کمی مورد بررسی قرار گرفته شود تا با این ماده ی بسیار مهم آشنا شویم.این ماده یک عنصر بسیار مهمی می باشد که نقش بسیار مهمی را در زندگی و حیات بشر دارد که بیش تر پوسته ی زمین را پوشانده است. سیلیسیم دی اکسید یا همان سیلیس با فرمول شیمیایی sio2 فراوان ترین ترکیب اکسیدی موجود محسوب می شود که نام آن siliconو از واژه ی silicis به معنی سنگ سخت گرفته شده است که با فرمول شیمیایی sio2 بکاربرده می شود .

ادامه مطلب