هبلکس بلالی

برچسب: سایز بلوک هبلکس

ابعاد بلوک هبلکس

ابعاد بلوک هبلکس ابعاد بلوک هبلکس | سایز بلوک هبلکس بلوک هبلکس نیز همانند سایر بلوک ها در ابعادی تولید میشود . بلوک هبلکس دارای ابعاد بزرگتری نسبت به بلوک سیمانی میباشد که خود یک مزیت بسیار کاربردی است . این سایز بزرگتر باعث میشود تا سرعت دیوار چینی افزایش پیدا کند البته در کنار این افزایش سرعت باید به این نکته توجه کرد که این افزایش سرعت خود به خود باعث کاهش هزینه ها نیز میشود . البته شاید به این فکر کنید چون سایز بزرگتر میشود وزن نیز افزایش پیدا میکند اما این گونه نیست بلوک هبلکس نسبت

ادامه مطلب