برچسب: روش تولید پودر آلومینیوم

روش تولید پودر آلومینیوم

روش تولید پودر آلومینیوم روش تولیدپودر آلومینیوم آلومینیوم یکی از پرکاربرد ترین فلزات می باشد که به رنگ نقره ای محکم سبک می باشد ولی این فلز در طبیعت به شکل سنگی قرمز به نام بوکسیت یافت می شود که ترکیبات موجود در آن آلومینیوم – خاک رس – آهن و اکسیژن می باشد. این فلز در صنایع مختلف قابل مصرف می باشد که نقش فوق العاده مهمی در این صنایع(رنگسازی- ماشین سازی- تولید مواد منفجره – پارچه – بلوک سازی و ….) را ایفا میکند . در بعضی موارد این آلومینیوم های مصرف شده قابل چندین بار قابل بازیافت

ادامه مطلب