هبلکس بلالی

برچسب: تفاوت بلوک هبلکس با بلوک سیمانی

تفاوت بلوک هبلکس با بلوک سیمانی

تفاوت بلوک هبلکس با بلوک سیمانی تفاوت بلوک هبلکس با بلوک سیمانی بسیار زیاد است که ما در این مقاله بخشی از این تفاوت ها میپردازیم البته قبل از شروع باید هر کدام را به مختصر توضیح دهیم اما بلوک سیمانی چیست ؟ بلوک سیمانی از ترکیب ماسه سیمان تشکیل میشود این بلوک ها توسط قالب شکل میگیرد و در مقابل نور خورشید خشک مغیشود این بلوک ها اگر دیده باشید قطعا متوجه نکته ای در ین بلوک ها شده ایده این بلوک ها به صورت تو خالی هستند و بسته به ضخامت دیوار های این بلوک ها قیمت گذاری

ادامه مطلب