هبلکس بلالی

برچسب: بلوک چیست

بلوک چیست

بلوک چیست کلمه بلوک به چند واژه معنی میشود اما در این مقاله ما با بلوک های ساختمانی کارداریم بلوک ساختمانی جزء مصالح است که در ساخت ساز سازه از آن استفاده میشود . درواقع بلوک نسل بعدی آجر ها به حساب می آید یا به عبارتی بلوک نمونه ارتقا یافته آجر است  . بلوک ها معمولا نسبت به آجر اندازه بزرگتری دارند (سایز بلوک از آجر بیشتر است ) بلوک ها نسبت به نسل قدیمی خود یعنی آجر مزایای بهتر و تکمیل تری دارند به فرض مثال بلوک ها دارای عایق صوتی میباشد که سبت به آجر تا 90

ادامه مطلب