برچسب: بلوک هبلکس کرمان

بلوک هبلکس کرمان

بلوک هبلکس کرمان بلوک هبلکس کرمان . کرمان شهری است که جز شهر های مرتبع و همچنین نیمه کویری به حساب می اید بنابراین زمستان های سرد و خشکی را دارد همچنین این شهر در نزدیکی 14 گسل قرار داد که باعث شده لرزه ها یا زلزله های زیادی را به خود ببینید . . کرمان جز ان دسته از شهر های است که در 100 سال گذشته زلزله های زیادی را تجربه کرده است که اکثرا هم باعث شده تا خرابی های زیادی را تجربه کنند به همین دلیل است که چند سال گذشته اکثر ساختمان ها را بتی

ادامه مطلب