هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس هشترود

بلوک هبلکس هشترود

بلوک هبلکس هشترود بلوک هبلکس هشترود . هشترود و مراغه به همراه ملکان و بناب تقریبا در همسایگی هم هستن و این چهار شهر در استان آذربایجان شرقی قرار دارد . این شهر ها تقریبا کوهستانی با آب هوا نسبتا سرد و مرطوب است این شهر ها که در مسیر تهران به تبریز هستند رشد مطلوبی داشته اند . بافت این شهر ها در حال بازسازی است و تقریبا بافت های خشتی را فقط در روستا های این شهر میتوانید پیدا کنید اما خب بافت این شهر ها از سفال و لیکا و اکثر هم آجر است که امروزه در

ادامه مطلب