هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس هریس

بلوک هبلکس اهر

بلوک هبلکس اهر بلوک هبلکس اهر . اهر یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی است که با شهر های هریس کلیبر نیز همسایه است این شهر ها که تقریبا کوهستانی هستند و آب هوا سردی نیز دارند . این شهر ها اکثرا آب هوا سردی دارند اما شهر های سرسبز و مسافر پذیر هستند . این شهر ها به استان اردبیل نیز نزدیک هستن . این شهر ها بافت شهری تقریبا آجری دارد . نیاز به باز سازی دارد باز سازی این شهر ها تقریبا زمان و هزینه زیادی نیاز دارد اما راه حل های هم هست تا بتوانید

ادامه مطلب