هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس نیشابور

بلوک هبلکس نیشابور

بلوک هبلکس نیشابور بلوک هبلکس نیشابور . نیشابور شهری است که تقریبا هر 63 سال در اثر زلزله ویران میشود . البته این قضیه تجربه است که کاربران منتقل کرده اند اما خب این شهر بروی گسل های فعالی هست که به این قضیه احتمال بیشتری را نسبت میدهد . در کل شهر نیشابور که قدیمی ترین شهر ایران است و قدمت چند هزار ساله دارد را میتوان جز شهر های پرخطر در برابر زلزله دانست و البته مسئولان این شهر پناهگاه های برای زمان های که زلزله رخ میدهد فراهم کرده اند اما خب باز هم باید سازه های

ادامه مطلب