هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس نجف آباد

بلوک هبلکس نجف آباد

بلوک هبلکس نجف آباد بلوک هبلکس نجف آباد . شهرستان نجف آباد چهارمین شهرستان پر جمعیت استان اصفهان است . در کنار این شهر . شهر های خمینی شهر و لنجان چادگان نیز به چشم می آید . این شهر ها که اب هوا معتدل خشک دارند و زلزله در این شهر ها کم پیش رخ میدهد و تقریبا شهر های آرامی است . اما خب این مورد باعث شده تا مردم این شهر ها از مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله چشم پوشی کنند . درسته  است که در این شهر ها زلزله کم پیش رخ میدهد اما این

ادامه مطلب