هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس رباط کریم

بلوک هبلکس اسلامشهر

بلوک هبلکس اسلامشهر بلوک هبلکس اسلامشهر . اسلامشهر دومین شهرستان پر جمعیت استان تهران است وقتی اسم جمعیت زیاد که میاد ناخداگاه هنجار های به ذهن ما میرسد مثل حجم صدا زیاد یا مثل زندگی آپارتمان نشینی و مشکلات خودش یا خیلی موارد دیگر این هنجار ها مستقیم با زندگی روزمره ما در ارتباط است و باعث ایجاد خلل های در روند طبیعی زندگی هر شخص میشود در این شهر ها پرجمعیت باید قواعد و قوانین خاصی در نظر گرفته شود تا زندگی آرام تری سپری شود اما خب این این راه حل ها دو بخش است یک فرهنگ سازی

ادامه مطلب