هبلکس بلالی

برچسب: بلوک هبلکس ایلام

بلوک هبلکس ایلام

بلوک هبلکس ایلام بلوک هبلکس ایلام . شهرستان ایلام مرکز استان ایلام است و از شمال با شهر های سیروان ایوان و چرداول نیز همسایه است . این شهرستان تقریبا کوهستانی و پوشیده شده از جنگل است و اب هوا سرد کوهستانی نیز دارد . شهرستان ایلام جز شهر های بود که در جنگ ایران عراق اولین شهر ها به شمار میرفت . این جنگ باعث شد خانه ها و ساختمان های در این شهر ها ویران شود و پس از هشت سال جنگ مردم این شهر ها مجبور به باز سازی این سازه ها شدند اما خب مثل قدیم

ادامه مطلب