هبلکس بلالی

برچسب: آیا بلوک هبلکس رطوبت را جذب میکند

آیا بلوک هبلکس رطوبت را جذب میکند

آیا بلوک هبلکس رطوبت را جذب میکند آیا بلوک هبلکس رطوبت را جذب میکند ؟ آیا بلوک هبلکس رطوبت را جذب میکند :جواب این سوال چیزی جزء بله نیست زیرا بلوک هبلکس رطوبت موجود را جذب میکند اما یشتر از 3.5 سانتی متر به عمق بلوک نمیتواند نفوذ کند یعنی رطوبت فقط تا 3.5 سانت از بلوک میتواند وارد شود . یکی از اتفاقاتی که پس از ورود رطوبت به بلوک التفاق می افتد این است که رنگ بلوک تغیر پیدا میکند . این تغیر رنگ اصلا ربطی به تغیر خواص بلوک نیست فقط به دلیل وجود رطوبت رنگ بلوک

ادامه مطلب