خواص ویژه پودر آلومینیوم

با توجه به اینکه بسیاری ازخواص فیلم نهایی به خواص پودر بستگی دارد، در نتیجه بررسی ویژگیهای
پودر ازاهمیت فراوانی برخوردار می باشد. از مهمترین ویژگی های پودر که خواص فیلم نهایی تأثیر گذار است عبارتند از:

 1. دانسیته ی پودر
 2. توزیع اندازه ذارت پودر
 3. سیالیت مخلوط پودر و هوا
 4. خواص حرارتی پودر

دانسیته ی پودر

دانسیته ی پودر با استفاده از پیکنومتر مایع و یا استفاده از پیکنومتر گازی قابل اندازه گیری می باشد.
در اینجا نحوه ی اندازه گیری دانسیته با استفاده ازپیکنومتر مایع بیان میشود . ازآنجایی که دانسیته
 پودر بیانگر میزان مصرف اجزای مختلف تشکیل دهنده ی
آن می باشد، لذا پارامتر مناسبی جهت ارزیابی و تخمین اجزای فرمولاسیون پودر میباشد.

 

دانسیته ی پودر

نحوه محاسبه داسیته ی پودر با استفاده ازپیکنومترمایع:

برای بدست آوردن دانسیته ی پودر پوشش های پودری ازحلال هگزان نرمال که به راحتی پودر درآن پخش
می شود استفاده می کنیم .ابتدا با استفاده از پیکنومتر دانسیته حلال را مطابق فرمول زیر بدست می آوریم:

(وزن طرف خالی به گرم)- (وزن ظرف حلال به گرم) =دانسیته حلال  gr/cm3

(حجم ظرف به سی سی)

دانسیته ی پودر

نحوه ی محاسبه دانسیته ی پودر با استفاده از پیکنومتر مایع:

پس از بدست اوردن دانسیته ی حلال، وزن مشخصی ازپودر ( به طور مثال۵ گرم) را داخل پیکنومتر ریخته و
با حلال پر می کنیم، سپس با استفاده از دانسیته ی حلال حجم حلال را بدست آورده و با توجه به حجم
ظرف  حجم پودر را بدست می آوریم و درنهایت با توجه به وزن و حجم پودر دانسیته آن را به دست می آوریم:

(وزن ظرف + وزن پودر)- (وزن ظرف + وزن حلال + وزن پودر)=حجم حلالcm3

(دانسیته ی حلال)

 

(حجم حلال)- (حجم ظرف)=حجم پودر
وزن پودر(گرم)   =دانسیته ی پودر
وزن پودر سی سی

 

از طرفی یکی ازمهمترین پارا متر های تأثیر گذار در میزان مصرف پودر، دانسیته ی آن می باشد که
مطابق فرمول زیر سطح پوشش داده شده توسط یک کیلو گرم پودر با دانسیته ی مشخص محاسبه میشود.

بطور مثال برای ضخامت  میانگین ۶۰ میکرون ، با یک گیلوگرم رنگ با دانسیته ی ۱٫۵ گرم بر سانتی متر
مکعب سطحی به اندازه ۱۱ متر مربع وبا رنگی با دانسیته ۱٫۷ گرم بر
سانتی متر مکعب  سطحی به اندازه ۹٫۸ متر مربع به صورت تئوری قابل پوشش است.

توزیع اندازه ذرات پودر

همانگونه که ازنزدیک مشاهده گردید، چیپس هلی حاصل از مرحله اکسترودر، توسط آسیاب به ذراتی با
اندازه زیر ۱۴۰ میکرون تبدیل می شوند. در آسیاب ذرات با اندازه بزرگتر دوباره اسیاب می شده و ذرات با
اندازه زیر ۱۰ میکرون، به دلیل خواص پوششی ضعیف توسط فیلترهای خاص جمع آوری می شوند. در
نهایت ذرات به دست آمده دارای یک توزیعی هستند که با استفاده ازدستگاه دانه بندی لیزری قابل اندازه گیری می باشند.

سیالیت مخلوط پودر و هوا

یکی از پارامترهای مهم که درحین اعمال و پاشش پودر بسیار مهم است، میزان و نحوه ی
سیالیت پودر در مخزن پاشش می باشد.این پارامتر با استفاده ازدستگاه و روش زیر قابل اندازه گیری می باشد .

ابتدا ۲۵۰ گرم پودر را در محفظه مخصوص پودرریخته و فشار هوا را روی
۲۰۰ لیتر  بر ساعت تنظیم می کنیم. بعد  پودر سیال شده را اندازه گیری می کنیم.

 

خواص حرراتی پودر

بو توجه به اینکه پوشش های پوردی ابتدا به صورت پودر اعمال می شوند و سپس به صورت مذاب
تشکیل فیلم می دهند، ازاین رو خواص حرارتی پودر بر روی خواص نهایی فیلم بسیار تأثیرگذار می باشند.

ازمهمترین آزمون ها جهت بررسی خواص حرارتی پودر می توان به آزمون های زیر اشاره کرد:

 1. زمان ژل شدن (ژل تایم)
 2. جاری شدن مذاب روی سطح مایل
 3. ثبات انبار داری

بلوک هبلکس

مواد اولیه تولید هبلکس ( AAC )

مواد تشکیل دهنده اصلی برای تولید هبلکس ( AAC ) عبارت است از :

 • ماسه سیلیسی
 • آهک
 • سیمان
 • پودر آلومینیوم
 • آب
 • گچ

که تمام مواد در طبیعت به وفور یافت میشود که قابل بازیافت و برگرداندن به چرخه تولید می باشد .

نحوه تولید هبلکس ( AAC )

مهمترین مواد اولیه این نوع بتن ، سیلیس می باشد که همین امر سبب گردیده این نوع بلوک را به نام بلوک سیلیسی هم بنامند.

در خط تولید بتن سبک یا AAC  سه سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد که عبارتند از : سیلوی سیلیس ، سیلوی آهک  و سیلوی سیمان ، که مواد اولیه پس از نگهداری در این سیلوها به تدریج وارد خط تولید می‌شوند . سیلیس ، آهک و سیمان بوسیله الواتورهای مخصوص از سطح زیرین سیلوها به داخل آنها منتقل و درمدت زمان مشخص وارد خط تولید می‌شوند.

در نخستین مرحله از تولید بتن سبک ، مواد اولیه شامل سیلیس و آب بصورت دوغاب یا گل در آورده می‌شود مواد مورد مصرف شامل سیلیس ، آهک و سیمان بصورت خشک پس از توزین مخلوط می‌شوند و در واقع دو آسیاب در این مرحله وجود دارد  (آسیاب مواد تر) و (مواد خشک) که پس از مخلوط شدن و فرآوری ، مواد به محل قالب ریزی انتقال داده می‌شوند.

پیش از آنکه مواد به قسمت قالب ریزی انتقال یابند

بدقت توزین شده و در میکسرهای مخصوصی در مدت زمان لازم و مشخص مخلوط می‌شوند.

مرحله بعدی کار مرحله قالب ریزی مواد است که مواد مخلوط شده در داخل قالب‌هایی که هر کدام تقریبا ۳ متر معکب گنجایش دارند

ریخته می‌شوند.. این مواد پس از فعل و انفعالات شیمیایی در زمانی مشخص بصورت قالب‌های مورد نظر در می‌آیند

این زمان حدود ۳٫۵ ساعت به درازا می‌کشد.

اینک زمان آن رسیده است تا قالب‌های تولیدی را به خط ریخته گری انتقال دهند ؛ این قالب‌ها بوسیله شیفتر به خط ریخته گری کارخانه برده می‌شوند تا این مرحله از کار انجام شود.

قالب‌های تولیدی را با مازوت ، اندود می‌کنند تا در مرحله ریخته‌گری چسبندگی ایجاد نشود

. میزان حرارت موجود و آمادگی قالب‌ها برای خط برش بوسیله متخصصان کارخانه اندازه‌گیری می‌شود

تا پس از اعلام آمادگی قالبها به خط برش منتقل شود

. بعلت تغییراتی که می‌تواند در مواد اولیه رخ دهد ، این مواد پیش از ورود به خط ،

.کنترل شده و آزمایش‌های شیمیایی روی آنها انجام می‌شود و پس از ورود به خط نیز بنا به کیفیتی که درون قالب‌ها دارد ،

تحت آزمایش و کنترل کیفی قرار می‌گیرند

. در این بخش از کارخانه سطح خارجی قالب‌ها برداشته می‌شود

تا یک سطح هموار و مشخصی از تمام قالب‌ها نمایان گردد در این قسمت دیوارهای جانبی قالب‌ها جدا و از واگن‌ها جدا می‌شوند

و آنگاه به بخش برش انتقال می‌یابند . در این بخش پس از دیواره برداری از قالب‌ها

، ابتدا برش‌های عرضی به قالبها داده می‌شود و آنگاه با دستگاههای برش و با دقت و توجه خاص کارکنان

و متخصصان کارخانه برش‌های طولی قالب‌ها انجام خواهد شد.

اندازه برش‌های طولی و عرضی قالب‌ها بسته به تقاضای مصرف کنندگان و بازار مصرف آن دارد

که قابل تنظیم و تغییر خواهد بود. پس از مرحله برش ، قالب‌ها بر روی واگن‌های مخصوصی قرار می‌گیرند تا به بخش بلوکی ، که مرحله پخت قالب هاست انتقال یابد . قالب‌های محصول در مرحله پخت وارد اتو کلاوها می‌شوند و در حرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و با فشار ۱۲ اتمسفر پخته و عمل آوری می‌گردند. قالب‌ها در اتوکلاوها پس از پخت کامل به بخش  بارانداز محصولات آماده تحویل ، انتقال می‌یابند تا به تدریج به بازار مصرف عرضه شود.

hebelex-1-1

 تعریف بلوک هبلکس:

بلوک هبلکس مخلوطی است از سیلیس، سیمان، آهک

و پودر آلومینیوم که در حرارت ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۲ اتمسفر در اتوکلاوها پخته و

به قطعات مورد نیاز ساختمانی بریده می‌شود.از لحاظ روش تولید می‌توان انواع بتن سبک را به دو نوع بتن سبک‌دانه یا LAC و بتن متخلخل یا CLC تقسیم‌بندی نمود. بتن سبک‌دانه LAC با جایگزینی مواد سبک طبیعی و یا صنعتی از قبیل پومیس (Pumice)، لیکا (Light expanded clay aggregate) پرلیت (Perlite)، ورمیکولیت (Vermiculite)، پلی استایرن تولید می‌شوند. بتن سبک سلولی CLC با ایجاد تخلخل (حبابهای گاز) در خمیر سیمان بدست خواهد آمد.

به این منظور از دو روش استفاده می‌شود. در یک روش تولید حباب توسط عوامل شیمیایی و بر مبنای واکنش‌های شیمیایی مانند واکنش پودر آلومینیوم با آهک صورت می‌گیرد. این نوع از بتن‌های سبک را بتن سبک گازی گویند که هبلکس (Hebelex)، توتکس (Totex) و سیپورکس (Silic Pore Expansion) جزو این دسته از بتن‌های سبک می‌باشند. در نوع دوم حباب‌های گازی تحت عنوان کف به صورت مکانیکی و در تجهیزاتی به نام فوم ژنراتور (کف‌ساز) تولید و سپس به دوغاب سیمان و مصالح در میکسر اضافه می‌گردد. ممکن است تولید کف همزمان در میکسر نیز انجام شود.

 کاربردهای بلوک هبلکس :

هبلکس عمدتاً به عنوان دیوار خارجی غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد

تا از تبادل حرارتی با فضای خارج جلوگیری کند.

ولی در دیوارهای داخلی و نیز با ضخامت کمتر با توجه به عایق صوت بودن، کاربرد دارد (شکل‌های ۱ و ۲). دیوار هبلکس دیوار هبلکس

مزایا و معایب بلوک هبلکس:

مزایا:

– سبکی وزن: ۵۵۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب.

– صرفه‌جویی در مصرف فولاد: با توجه به سبکی هبلکس

بار مرده ساختمان کاهش می‌یابد به همین دلیل مصرف فولاد کاهش می‌یابد.

– بر خلاف مصالح معمولی مثل آجر و سفال، AAC را می‌توان سوراخ نمود، میخ زد و یا برید.

– عایق بودن حرارتی که باعث کاهش هزینه های سرمایش و گرمایش ساختمان می‌گردد.

– با توجه به صاف بودن سطح دیوارهای چسبیده شده با هبلکس در مصرف مصالح پوششی

(گچ و خاک‌گچ) صرفه‌جویی می‌شود حتی در صورت اجرای دقیق می‌توان خاک گچ را حذف نمود و فقط گچ سفید انجام داد.

– سرعت اجرای آن نسبت به مصالح سنتی بیشتر است.

– از تمامی ضایعات هبلکس می‌توان به عنوان پوکه در کف سازی استفاده کرد

و در نتیجه هیچگونه نخاله‌ای ایجاد نمی‌شود. شکل‌های ۳ تا ۶ برخی از ویژگی‌ها و مزایای هبلکس را نشان می‌دهد.

چسب هبلکس

چسب هبلکس

 تعریف جزء:

از این چسب برای چسباندن بلوکه‌های هبلکس به یکدیگر استفاده می‌شود.

 • مشخصات فنی:

مشخصات فنی چسب، توسط کارخانه سازنده بر روی کیسه‌ها درج می‌گردد که در مورد کارخانه‌های مختلف متفاوت است. چسب هبلکس معمولاً در کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی به بازار عرضه می‌گردد.

 • نحوه اجرای جزء:

بلوکه‌های هبلکس قابلیت اجرا با انواع ملات‌ها و چسب‌های مخصوص را دارد ولی بهتر است از چسب هبلکس استفاده گردد. زیرا باعث بالا رفتن سرعت می‌شود و سطح تمام شده کار مناسب آستر نهایی خواهد بود. همچنین استفاده از ملات چسب مخصوص، باعث از بین رفتن پرت حرارتی در محل بندهای بلوک می‌گردد. این ملات‌ها عمدتاً بر دو پایه پلیمری و سیمانی بوده و با توجه به دستوالعمل کارخانه سازنده آماده و کاردک شانه‌ای به ضخامت حدوداً ۲ میلیمتر بر روی رج‌های افقی و قائم بلوک استفاده می‌گردند. همچنین برای اتصال بهتر میتوان درزهای بلوکها را بعد از اجرا با چسب بندکشی نمود.

 • اصطلاحات بازار و نکات مهم خرید:

در بازار چسب‌های هبلکس مختلفی موجود است که هر کدام نامگذاری‌های مختلفی دارند. بهتر است که چسب هبلکس مورد نیاز از همان کارخانه سازنده هبلکس تهیه شود تا با هبلکس تولیدی آن کارخانه بهترین اتصال را ایجاد نماید.

 • شرایط حمل و نگهداری کارگاهی:

چون چسب‌های هبلکس عمدتاً پایه سیمانی می‌باشند تمام مواردی که در نگهداری سیمان رعایت می‌گردد در مورد چسب‌ها نیز باید رعایت شود. جهت مطالعه شرایط نگهداری سیمان به قسمت کف‌سازی با فوم بتن مراجعه فرمائید.

۱-۲-۵. نحوه اجرای کلی:

اجرای ردیف اول (رج اول) از اهمیت زیادی در دیوار چینی برخوردار می‌باشد. جهت اجرای ردیف اول بهتر است که از ملات ماسه ـ سیمان به نسبت ۱ به ۵ به عنوان ملات تراز کننده زیر کار استفاده شود. لذا بلوک ها باید قبل از اجرا کاملاً رطوبت‌دهی شوند. اجرای دیوار هبلکس نیازمند به کارگیری نیروی متخصص خاصی نمی‌باشد و باید اصول کلی دیوار چینی مطابق با دیوار چینی بوسیله مصالح سنتی بوده و مواردی نظیر هشتی گیر کردن دیوارها به یکدیگر، عدم امتداد درز عمودی بلوک‌ها در دو ردیف متوالی و شاقولی اجرا کردن و ریسمانی کردن دیوار چینی رعایت گردد، (برای توضیح بیشتر به قسمت دیوار چینی با آجر گری مراجعه شود). در صورت استفاده از ملات‌های سنتی توصیه می‌گردد

بلوکها قبل از اجرا زنجاب شده و بعد از اجرا نیز تا سه روز دیوار مرطوب ‌گردد

. جهت اتصال بلوک‌ها به یکدیگر معمولاً فاق و زبانه‌ای روی بلوکه در نظر گرفته شده است

تا بلوک‌ها به یکدیگر چفت و بست شوند. همچنین می‌توان از قطعه فلزی گالوانیزه

که به نام میخ پلاک در بازار موجود است، استفاده کرد. بدین صورت که در محل درز عمودی هر دو بلوک

یک قطعه با چکش داخل دو بلوک کوبیده می‌شود و بلوک‌ها به هم کلاف می‌گردند.

جهت کلاف کردن دیوار به سازه از قطعه L شکلی استفاده می‌شود که

از یک طرف به سازه جوش یا پرچ می‌شود و از طرف دیگر با دو عدد میخ نجاری به بلوک متصل می‌گردد. استفاده از قطعه L شکل در هر ۷۵ سانتی‌متر از ارتفاع دیوار توصیه می‌شود.

جهت اجرای تاسیسات در دیوارهای هبلکس از شیار زن‌های برقی استفاده می‌شود

و محل لوله‌های برق و تاسیسات مکانیکی را باید با دقت و با ابزار مناسب ایجاد کرد

تا آسیب وارده به دیوار حداقل باشد.

به دلیل خاصیت جذب آب هبلکس دیوار، چسبندگی مناسب با هر نوع اندود را دارد

. اگر دیوار با دقت اجرا شده باشد نیازی به آستر گچ و خاک نیست و مستقیماً

می‌توان آستر نهایی گچ را روی آن اجرا کرد و صورت استفاده از پلاسترهای سیمانی، رطوبت‌دهی دیوار

قبل از اجرا الزامی می‌باشد. امکان اجرای انواع نماهای سنگی و سیمانی و کامپوزیت روی دیوار هبلکس مقدور می‌باشد

. بهتر است پس از اجرای دیوار چینی تمام بندهای افقی و عمودی بلوک‌ها با استفاده از چسب هبلکس بندکشی شود.

پــودر آلومینیوم

پودر آلومینیوم : به طور کلی پودر آلومینیوم در تولید بسیاری از انواع مواد منفجره و وسایل آتش بازی کاربرد دارد.

همچنین در تولید محصولات الکتریکی دارای کاربرد فراوان است. رنگ ظاهری آن به صورت خاکستری و حالت

فیزیکی آن به صورت پودر میباشد. نقطه ذوب این ماده ۶۶۰ درجه سانتی گراد می باشد

و نقطه جوش آن ۲۴۶۷ درجه سانتی گراد و این ماده در ردیف مواد نامحلول قرار می گیرد.

پودر آلومینیوم

نامگذاری

در ایالات متحده آمریکا و کانادا برخلاف سایر کشورها به «آلومینیُم»، «آلومینُم» می‌گویند. هر دو تلفظ از

واژه لاتین Lumen به معنی «نور» گرفته شده‌است. پیش از جداسازی فلز آلومینیم، اکسید آن آلومین نامید می‌شد.

هامفری دیوی که موفق نشده بود از آلومین، آلومینیم تهیه کند، گفت که می‌خواهد نام این فلز را «آلومیم» بگذارد.

ولی بعداً آن را به «آلومینم» تغییر داد تا با آلومین مطابقت داشته باشد.

با این حال واژهٔ آلومینیم کاربرد عمومی پیدا کرد، زیرا نام بسیاری از عنصرهای فلزی به «یُم» ختم می‌شود.

تاریخچه کشف آلومینیوم

فردریک وهلر” بطور کلی به آلومینیوم خالص اعتقاد داشت. اما این فلز دو سال پیشتر به‌وسیله

«هانس کریستین ارستد» شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی بدست آمد. در روم و یونان باستان این

فلز را به‌عنوان ثابت کننده رنگ در رنگرزی و نیز به‌عنوان بند آورنده خون در زخمها بکار می‌بردند

و هنوز هم به‌عنوان داروی بند آورنده خون مورد استفاده‌است. در سال ۱۷۶۱،

«گویتون دموروو» پیشنهاد کرد تا alum را آلومین (alumin) بنامند.

پیدایش و منابع

اگر چه Al، یک عنصر فراوان در پوسته زمین است(۱۸٪)، این عنصر در حالت آزاد خود بسیار نادر است

و زمانی یک فلز گرانبها و ارزشمندتر از طلا به حساب می‌آمد. بنابراین، به‌عنوان فلزی صنعتی اخیرأ مورد

توجه قرار گرفته و در مقیاسهای تجاری تنها بیش از ۱۰۰ سال است که مورد استفاده‌است. در ابتدا که

این فلز کشف شد، جدا کردن آن از سنگها بسیار مشکل بود و چون کل آلومینیوم زمین بصورت ترکیب بود،

مشکل‌ترین فلز از نظر تهیه به شمار می‌آمد.

آلومینیوم برای مدتی از طلا با ارزش‌تر بود، اما بعد از ابداع یک روش آسان برای استخراج آن در سال ۱۸۸۹،

قیمت آن رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد. تهیه مجدد این فلز از قطعات اسقاط (از طریق بازیافت) تبدیل

به بخش مهمی از صنعت آلومینیوم شد. بازیافت آلومینیوم موضوع تازه‌ای نیست، بلکه از قرن نوزدهم یک

روش رایج برای این کار وجود داشت. با اینهمه تا اواخر دهه ۶۰ این یک کار کم منفعت بود تا زمانیکه

بازیافت قوطیهای آلومینیومی آشامیدنیها بالاخره بازیافت این فلز را مورد توجه قرار داد. منابع بازیافت

آلومینیوم عبارت‌اند از: اتومبیلها، پنجره‌ها، درها، لوازم منزل، کانتینرها و سایر محصولات.

معرفی

آلومینیوم، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای علامت Al و عدد اتمی ۱۳ می‌باشد.

آلومینیوم که عنصری نقره‌ای و انعطاف‌پذیر است، عمدتأ به صورت سنگ معدن بوکسیت یافت می‌شود

و از نظر مقاومتی که در برابر اکسیداسیون دارد، همچنین وزن و قدرت آن، قابل توجه‌است. آلومینیوم

در صنعت برای تولید میلیونها محصول مختلف بکار می‌رود و در جهان اقتصاد، عنصر بسیار مهمی است.

اجزای سازه‌هایی که از آلومینیوم ساخته می‌شوند، در صنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل

بسیار مهم هستند. همچنین در سازه‌هایی که در آنها وزن پایداری و مقاومت لازم هستند، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد.

ویژگی‌های قابل توجه

آلومینیوم، فلزی نرم و سبک، اما قوی است، با ظاهری نقره‌ای – خاکستری مات و لایه نازک اکسایش

که در اثر برخورد با هوا در سطح آن تشکیل می‌شود، از زنگ خوردگی بی. ِ چکش خوار، انعطاف پذیر

و به راحتی خم می‌شود. همچنین بسیار بادَوام و مقاوم در برابر زنگ خوردگی است. بعلاوه،

این عنصر غیر مغناطیسی، بدون جرقه، دومین فلز چکش خوار و ششمین فلز انعطاف‌پذیر است.

کاربردها

چه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش، آلومینیوم کاربردی‌ترین فلز بعد از آهن است و تقریبأ در

تمامی بخش‌های صنعت دارای اهمیت می‌باشد. آلومینیوم خالص، نرم و ضعیف است، اما می‌تواند

آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس، منیزیوم، منگنز، سیلیکون و دیگر عناصر بوجود آورد که این آلیاژها

ویژگی‌های مفید گوناگونی دارند. این آلیاژها اجزای مهم هواپیماها و راکتها را می‌سازند.

وقتی آلومینیوم را در خلاء تبخیر کنند، پوششی تشکیل می‌دهد که هم نور مرئی و هم گرمای

تابشی را منعکس می‌کند. این پوششها لایه نازک اکسید آلومینیوم محافظ را بوجود می‌آورند که

همانند پوششهای نقره خاصیت خود را از دست نمی‌دهند. یکی دیگر از موارد استفاده از این

فلز در لایه آینه‌های تلسکوپ‌های نجومی است.

فهرست کاربردها

برخی از کاربردهای فراوان آلومینیوم عبارت‌اند از: حمل و نقل (اتومبیل‌ها، هواپیماها، کامیون‌ها،

کشتی‌ها، ناوگانهای دریایی، راه آهن و…) بسته‌بندی (قوطی‌ها، فویل و…) ساختمان

(درب، پنجره، دیوار پوشها و…) کالاهای با دوام مصرف کننده (وسایل برقی خانگی،

وسایل آشپزخانه، …) خطوط انتقال الکتریکی (به‌علت وزن سبک اگرچه هدایت الکتریکی آن

تنها ۶۰٪ هدایت الکتریکی مس می‌باشد) ماشین آلات اکسید آلومینیوم (آلومینا) بطور طبیعی

و بصورت کوراندوم، سنگ سنباده، یاقوت و یاقوت کبود یافت می‌شود که در صنعت

شیشه‌سازی کاربرد دارد. یاقوت و یاقوت کبود مصنوعی در لیزر برای تولید نور هم‌نوسان بکار می‌روند.

آلومینیوم با انرژی زیادی اکسیده می‌شود و در نتیجه در سوخت موشکهای با سوخت و دمازاها مورد استفاده واقع می‌شود.

ایزوتوپها

آلومینیوم، دارای ۹ ایزوتوپ است که عمده‌ترین آنها بین ۲۳ تا ۳۰ مرتب شده‌اند. تنها Al-۲۷

(ایزوتوپ پایدار) و Al-۲۶ (ایزوتوپ رادیواکتیو) بطور طبیعی وجود دارند. Al-۲۶ از پراشیدن ذرات

اتم آرگون در اتمسفر که در نتیجه پروتونهای اشعه کیهانی رخ می‌دهد، تولید می‌شود. ایزوتوپهای آلومینیوم،

کاربردهای عملی در تعیین قدمت رسوبات دریایی، خاستگاه منگنز، یخهای دوران یخبندان، کوارتز در صخره‌ها و شهاب سنگها دارد.

Al-۲۶ اولین بار در مطالعات ماه و شهاب‌سنگها بکار رفت. اجزاء شهاب‌سنگها بعد از جدا شدن

از پیکره مادر در مدت سفر خود در فضا در معرض شدید بمباران اشعه کیهانی هستند که باعث

تولید آلومینیوم ۲۷ پایدار می‌شود. بعد از سقوط روی زمین، حفاظ اتمسفر مانع از تولید Al-۲۶ بیشتر

از قطعات شهاب‌سنگها می‌شود و واپاشی آن در تعیین عمر زمینی آنها موثر است. تحقیقات روی

شهاب‌سنگها ثابت کرده‌است که Al-۲۶ در زمان شکل‌گیری سیاره ما نسبتاً به مقدار فراوان وجود

داشته‌است. احتمالاً انرژی آزاد شده در نتیجه واپاشی Al-۲۶، ذوب شدن مجدد و جدایی

سیارکها بعد از شکل گیری آنها را ۲-۴ میلیارد سال پیش در پی داشته‌است.

هشدارها

آلومینیوم یکی از معدود عناصر فراوانی است که ظاهراً هیچ فعالیت موثری در سلولهای زنده ندارد.

اما درصد کمی از مردم به آن حساسیت دارند. آنها تجربه کرده‌اند تماس هر نوع از آن موجب التهاب

پوستی می‌شود. مصرف داروهای بند آورنده خون و مواد ضد عرق باعث ایجاد جوشهای خارش آور

و سوء هاضمه می‌گردد. عدم جذب مواد غذایی مفید از غذاهای پخته شده در ظروف آلومینیومی

همچنین تهوع و سایر علائم مسمومیت در نتیجه خوردن اینگونه محصولات مانند Maalox، Amphojel، Kaopectate.

در سایر افراد آلومینیوم مانند فلزات سنگین، سمی نیست،

اما در صورت مصرف زیاد علائمی از مسمومیت دیده شده‌است.

اگرچه استفاده از ظروف غذای آلومینیومی به خاطر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و خاصیت هدایت گرمایی بالای آنها بسیار رایج است،

در کل، هیچگونه علامتی در مورد ایجاد مسمومیت آنها دیده نشده‌است.

مصرف زیاد داروهای ضد اسید و مواد ضد عرق که حاوی ترکیبات آلومینیومی هستند

، احتمال مسمومیت بیشتری دارند. بعلاوه احتمال ارتباط آلومینیوم با بیماری آلزایمر مطرح شده‌است،

گرچه اخیرا این فرضیه رد شده‌است. مصرف زیاد این عنصر باعث کم خونی نیز می‌گردد.

املای انگلیسی

املاء رسمی این عنصر در زبان انگلیسی، IUPAK) Aluminium) است،

گرچه عموماً آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها آنرا بصورت Aluminum نوشته و تلفظ می‌کنند.

«همفری دیوی» در سال۱۸۰۷ Aluminum را برای عنصر کشف شده در آن زمان ارائه کرد،

اما بعداً تصمیم گرفت تا این نام را به Aluminium تغییر دهد که با وجود ium در نام بیشتر عناصر تطبیق کند.

بعدها املا Aluminium در بریتانیا و آمریکا متداول شد، اما بعد بتدریج آمریکایی‌ها برای اهداف

غیرتخصصی این نام را به Aluminum برگرداندند. نام رسمی این عنصر در آمریکا و در رشته شیمی تا سال ۱۹۲۶ بصورت Aluminium بکار رفت.

از این تاریخ به بعد انجمن شیمی آمریکا تصمیم به استفاده از املاء Aluminum در نشرِات خود گرفت.

     ایمنی:
خطرات کلی: پودر آلومینیوم در ردیف کالاهای خطرناک قرار دارد.

پودر آلومینیوم یک ماده جامد قابل اشتعال بوده که در صورت ترکیب

با هوا خطر انفجار و حریق را به همراه دارد و امکان وقوع انفجار و حریق را افزایش می دهد.

     بهداشت:
تماس با پودر آلومینیوم ممکن است باعث ایجاد صدمات و آسیب هایی شود که اهم آن شامل موارد زیر میباشد :
۱)    چشم : باعث بوجود آمدن سوزش در ناحیه تماس با چشم شود.
۲)    پوست : به وجود آمدن سوزش و خارش در ناحیه تماس با پوست شود.
۳)    استنشاق: باعث بوجود آمدن مشکلات تنفسی مانند تنگی نفس و سرفه می شود.
۴)    بلعیدن: در صورت بلعیدن ممکن است سوزش و درد در سیستم دستگاه گوارش را به وجود آورد.

     راه کارهای درمانی:
۱)    درصورت تماس با چشم باید چشم ها را سریعاً به مدت ۱۵ دقیقه با آب تمیز شست.

درصورت عدم بهبود حتماً به چشم پزشک و مراکز درمانی مراجعه نمود.
۲)    درصورت تماس با پوست باید محل مورد تماس را به طور کامل با آب و صابون شست.
۳)    در صورت استنشاق سعی شود که هر چه سریعتر فرد آسیب دیده

را از محیط خارج و به هوای آزاد منتقل کرد. در صورت عدم بهبود

به پزشک متخصص مراجعه شود .
۴)    در صورت بلعیدن سعی شود مقدار زیادی آب مصرف شود.

درصورت عدم بهبود باید به مراکز درمانی مراجعه گردد.

     خطر آتش سوزی:
پودر آلومینیوم یک ماده جامد قابل اشتعال بوده

که درصورت ترکیب با هوا خطر انفجار و حریق را به همراه دارد

. جهت مبارزه با این نوع حریق باید از خاموش کننده پودر خشک استفاده نمود

. قابل توجه آنکه در اطفاء این نوع حریق به هیچ عنوان نمی بایستی از خاموش کننده آب استفاده نمود

زیرا سبب افزایش میزان حریق می شود.

     جنبه های زیست محیطی:
از آنجا که پودر آلومینیومی در ردیف کالاهای خطرناک قرار دارد

لذا این ماده قابلیت بازیافت را ندارد . در رابطه با دسترس بودن

این کالا لازم است اقدامات و تمهیدات لازم معمول و هماهنگی

با مسئولین محیط زیست انجام شود. در صورت راه یافتن

این ماده به آب دریا و یا ‌آبهای زیر زمینی آلودگی به همراه خواهد داشت.

عمده خواص بلوک هبلکس

عمده خواص بلوک هبلکس به شرح زیر میباشد :
وزن مخصوص : هر متر مکعب بلوک هبلکس حدود ۵۵۰ الی ۶۵۰ کیلوگرم مقاومت فشاری :

۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع با امکان افزایش آن بر حسب سفارش و نیاز مصرف کننده
کارکردن با بلوک هبلکس بسیار آسان است مثلا به راحتی میتوان آنرا اره نموده و یا میخ در آن

کوبیده شود و یا جای پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آن در آن بوجود آورد. علاوه بر این بتن

سبک در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا میباشد.

با توجه به آیین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله و مبحث ۱۸ و ۱۹ بکارگیری

مصالح سبک وزن راه حل مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان میباشد و بلوک

هبلکس تامین کننده این مزیت فنی است. یک متر مکعب بلوک هبلکس حدود ۵۵۰ الی ۶۵۰

کیلوگرم وزن دارد که برابر ۸۶۶ عدد آجر به وزن ۱۷۵۰ کیلوگرم میباشد.

بعبارت دیگر یک عدد بلوک هبلکس ۲۰*۲۵*۶۰ مطابق با ۲۶ عدد آجر است در حالیکه وزن آن

برابر وزن ۱۰ عدد آجر میباشد و یک کارگز براحتی میتواند آنرا حمل نماید و سریعا نیز نصب میگردد.

ضمنا ملات مصرفی  برابر ۲۵% ملات مورد نیاز برای اجرای همان دیوار با آجر بوده و به درصد سیمان

کمتری نیز در ملات نیاز دارد. بعنوان مثال چنانچه برای اجرای یک دیوار با آجر به یکصد کیلوگرم

سیمان نیاز باشد همان دیوار در صورت استفاده  ۱۵ کیلوگرم سیمان مصرف میکند.

همچنین بارگیری و حمل  که در قالبهای ۳/۱۵ متر مکعبی بسته بندی میشود راحتر و سریعتر خواهد بود.

مشخصات فنی بلوک هلبکس:

ابعاد :

۱۰*۲۵*۶۰
۲۰*۲۵*۶۰
۳۰*۲۵*۶۰
۱۵*۲۵*۶۰
۲۵*۲۵*۶۰
بنا به درخواست مصرف کننده

مقاومت فشاری بلوک هبلکس ۳۵-۲۵ kg/cm2

وزن مخصوص بلوک هبلکس ۶۵۰-۵۵۰ kg/cm2

بلوک هبلکس

دستور العمل اجرایی بلوک هبلکس :

کادر اجرایی : کارکردن با بلوک هبلکس نیاز به تخصص خاصی ندارد. با توجه به ابعاد و سهولت کار

با بلوک هبلکس سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا ۲ الی ۳ برابر افزایش می یابد.

ملات مورد نیاز   : همان ماسه و سیمان میباشد و با توجه به اینکه یک نوع بتن سبک میباشد و

همگونی کاملی با ملات ماسه و سیمان دارد میتوان نسبت ترکیب را ۵ یا ۶ به یک تبدیل و در

مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود. در مواردیکه تیغه بندیهای مورد احرا با آب و رطوبت سر

و کاری نداشته باشد (مثل دیوار اتاق خواب ، کار و …) میتوان از ملات کچ و خاک (به لحاظ صرفه حویی اقتصادی) نیز استفاده نمود.

جذب آب : با توجه به ابعاد متخلخل بودن ، نم و رطوبت توسط این بلوکها منتقل نمیشود.
نکته مهم : در عین اینکه این بلوکها نم و رطوبت را منتقل نمیکنند ولی در سطح  آب بیشتری را

نسبت به مصالح مشابه جذب میکنند لذا در زمان استفاده از بلوک هبلکس

باید نکات زیر رعایت شود :اولا قبل از اجرا باید کاملا خیس شوند.

دوما ملات مصرفی را نیز باید با دقت بیشتری تهیه نمود.
سوما بعد از اجرا در صورت امکان به دیوارها آب داده شود.
اندود گچ و خاک  : با توجه به سطح صاف و صیقلی بلوک هبلکس نسبت به سایر مصالح

(در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از ۱ الی ۲ سانتیمتر نیاز نخواهد بود)

یعنی در هر طرف نیم الی یک سانت.
از نظر نصب تاسیسات و نماسازی: (اعم از لوله ، کابینت ، سنگ ، سرامیک ، …)

مانند سایر مصالح میباشد و چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی مواجه نخواهد شد.