هبلکس بلالی

پودرآلومینیوم

پودرآلومینیوم

آلومینیوم از لحاظ  شیمیایی عنصری فعال است که خیلی سریع در مجاورت هوا و رطوبت واکنش نشان داده و ترکیب می شود به همین خاطر پودر آلومینیوم را در زمره مواد آتش گیر طبقه بندی می کنند که برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اکسیژن و ایجاد واکنش سطح آن را با مواد لوبریکانت می پوشانند.

در بتن های سبک گازی اعم از اتوکلاو شده AAC یا اتوکلاو نشده NAAC عامل حباب زایی و سبک کردن بتن استفاده از آلومینیوم است  که به صورت پودر یا خمیر در مخلوط بتن بکار میرود. برای اینکه شرایط جهت واکنش پودر ایجاد شود باید ماده لوبریکانت تمیز گردد

که این کار معمولاً در کارگاه های کوچک با استفاده از مایع ظرفشویی صورت می گیرد. پودر آلومینیوم مناسب  باید دارای ذرات ریز و جدا از هم باشد یا به عبارت ساده تر کلوخه ای نباشد. در صورت کلوخه ای بودن، حبابی که در بتن ایجاد می شود بزرگ بوده و در نتیجه پایدار نخواهد بود و منجر به جوشیدن بتن می شود وهمچنین یک دست نبودن حباب ها باعث کاهش مقاومت در برابر هدایت گرما و صوت خواهد شد.

موارد کاربرد پودرآلومینیوم :

  • پوشش خودرو و لوازم جانبی
  • چاپ پارچه
  • لنت های ترمز
  • گریس
  • ترکیبات رنگ های پلاستیکی و مستر پیج ها
  • بتن سبک هوادار
  • وسایل آمیزشی
  • جوهرهای چاپ آفست
  • رنگ های دریایی

چهار روش اصلی برای تولید پودر آلومینیوم وجود دارد که عبارتند از: خرد کردن به صورت مکانیکی، ایجاد واکنش بصورت شیمیایی، ته نشین کردن به صورت الکتروشیمیایی و روش اتمیزاسیون (افشان کردن مذاب فلز).

پودرآلومینیوم
اینستاگرام پودرالومینیوم

 متداول ترین آنها تولید پودر با روش آسیاب کردن، افشانش با هوا و افشانش گازی است. اگر پودر آلومینیومی که از روش افشانش یا تکه های خرد شده آلومینیوم به دست می آید در کنار یک حلال آسیاب شود خمیر آلومینیوم بدست می آید.