مشخصات پالت های بلوک هبلکس

وزن هر بلوک

برحسب کیلوگرم

تعداد هر متر مربع وزن هرمتر مربع

برحسب کیلوگرم

پوشش مترمربع بایک متر مکعب تعدادهرمترمکعب وزن هرمترمکعب بلوک
۶.۲۵۰ ۸.۳۳ ۵۲ ۱۰ ۸۳.۳۳ ۵۲۰ ۶۰*۲۰*۱۰
۹.۸۴۰ ۵.۵۵ ۵۴.۶۲ ۶.۶۶ ۵۵.۵۵ ۵۴۶ ۶۰*۲۰*۱۵
۱۳.۲۰۰ ۴.۱۶ ۵۴.۹۰ ۵ ۴۱.۶۶ ۵۴۹ ۶۰*۲۰*۲۰

*به جز این سایز ها بنا به درخواست و نیاز مشتری سایز های دیگری نیز سفارش گرفته میشود*
*تعداد بلوک ها درپالت وابسته به سایزشان متفاوت میباشد *

۲۴۰عدد ۶۰*۲۰*۱۰
۱۵۶عدد ۶۰*۲۰*۱۵
۱۲۰عدد ۶۰*۲۰*۲۰

*حجم بلوک در یک پالت ۲.۸۸مترمکعب است*
*وزن هرپالت ۱.۵تن است*
*هرتریلی۱۴پالت بارگیری میکند=۴۰.۳۲مترمکعب میباشد*
*وزن مجموع پالت های تریلی ۲۶تن میباشد*
*دانستنی (چگالی)بلوک سبک در هرمتر معکب ببین ۵۳۰تا۶۹۰کیلوگرم میباشد*

aac چیست

aac چیست aac چیست |Aac نوعی بتن متخلخل اتوکلاو شده است که ...

Learn more
.
بازگشت به صفحه قبل

دیگر مقالات مرتبط


عکس تلگرام

جهت عضویت در کانال تخصصی بلوک هبلکس و دریافت تخفیف بروی عضویت کلیک کنید

عضویت