هبلکس بلالی

بتن سبک ورامین

بلوک هبلکس

بتن سبک ورامین

بتن سبک ورامین ماده ای است باترکیبات جدید

وفوق العاده سبک ومقاوم که ترکیبات آن عبارت است ازسیلیس،پودرآلمینیوم،آهک،سیمان و ...

بتن سبک ورامین | درترکیبات بتن سبک ورامین ازماسه استفاده نمی شود. عدم استفاده ازماسه درترکیبات بتن باعث سبک شدن وهمگن شدن ساختاربتن می شود که موادتشکیل دهنده که ازیک خانواده می باشندبهتربتوانندیکدیگرراجذب کنند. یکی ازپارامترهایی که درمورداین بتن موثراست این است که این بتن متخلخل است. ترکیبات بتن سبک ورامین به گونه ای عمل می کندکه حالت ضدرطوبت رابه خودمی گیرد. ومانندبتن معمولی که آب رابه خودجذب می کند عمل نمیکندوآب رابه خودجذب نمیکند.

بتن سبک ورامین تحت فشارمستقیم(پرس )ساخته می شود.

باتوجه به این که این بتن تحت فشارقرارمی گیرد

به همین دلیل ساختاراآن دارای یکپارچگی قابل قبولی است. درساخت بتن هاقالب هایی توسط متخصصین ساخته شده که مواداولیه بتن سبک به صورت یکپارچه درآن ریخته می شود. به دلیل یکپارچگی که درنوع ساختمان بتن،قطعات تولیدی ازاستحکام بالایی برخوردار شده وهمین انرباعث می شودکه ازمقاومت بالایی برخوردارشود. بتن سبک ورامین دارای مزایای متعددی است که عبارت است از: ضدزلزله ضدحرارت ضدرطوبت کارپذیری بالا سرعت بالای انجام کار کاهش هزینه مربوط به عایق های سرمایشی وگرمایشی دوستدارمحیط زیست و... بتن سبک ورامین هیچگونه ضایعات غیرقابل مصرف ندارد به طوریکه مقدارکم پرتی آن راهم می توان برای کف سازی اسفاده کرد. ازبتن سبک ورامین برای ساخت دیوارهااستفاده می شود.به همین دلیل وزن بارمرده ساختمان به شدت کاهش می یابد.این مزیت مهم است که ساختمان رادربرابرزلزله هامقاوم میکند. چون کشورماهم یکی ازکشورهای زلزله خیزدنیابه حساب می آید پس استفاده ازبتن سبک ورامین درساختمان سازی بسیارتوصیه می شود. بتن سبک ورامین قابلیت برش دارد که برای این کارهم اره های مخصوصی وجوددارد. دربتن سبک میتوان مسیرسیم کشی های ساختمان رانیزتعبیه کرد.

شرکت آسیاصنعت گنجینه درسال1387درشهرستان ورامین

فعالیت خودرادرزمینه تولیدوعرضه بتن سبک آغازکرد.

به لطف پروردگارشرکت آسیاصنعت گنجینه توانست دراین مدت باپیشرفت های چشمگیری گام موثری برای صنعت ساختمان بگذارد. شرکت آسیاصنعت گنجینه توانسته است باصادرات محصولات خودبه کشورهای عراق وافغانستان گام موثری هم دراین کشورهابردارد. ازدیگرموفقیت های شرکت آسیاصنعت گنجینه می توان به: پروژه تامین اجتماعی قزوین پروژه دانشگاه بین المللی قزوین پروزه شهرداری گرمسار پروژه فرمانداری دهگلان پروژه مسکن مهردامغان و...اشاره کرد.

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند